Samenstellen jaarrekening

Voor de belastingaangifte is het voor sommige rechtsvormen wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen. Daarnaast kan de jaarrekening inzicht geven in de financiële gezondheid van de organisatie. Avazo biedt de ondernemer een helder en duidelijk overzicht van de jaarcijfers met een helder en duidelijk advies hieraan gekoppeld. Zo kijkt Avazo niet alleen naar de cijfers van het afgelopen jaar maar kijkt het ook vooruit naar de toekomst. Een helder en duidelijk advies met betrekking tot de toekomst van het bedrijf en de te nemen stappen. Wij nemen de jaarrekening graag persoonlijk met u door. Ook dragen wij zorg voor de publicatiestukken en het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

De jaarrekening bestaat uit:

  • De balans: de ondernemer ziet alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming. Schulden, goederen, uitstaande rekeningen, enz. 
  • De winst- en verliesrekening: een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een onderneming in een jaar tijd. Hiermee kunt u zien of een onderneming winst maakt of verlies lijdt. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken. 

Eventueel kunnen we naast uw jaarrekening ook kwartaal- of halfjaarlijkse rapportages aanbieden. Zo bent u altijd op de hoogte van de financiële gezondheid van het bedrijf en kunt u, indien nodig, het beleid hierop aanpassen Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.    

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen of bellen naar: +31 (0)6 - 11 381 213

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then