Diensten

Financiele administratie


Verwerking van de financiële administratie is meer dan alleen boekhouden. Door het accuraat bijhouden van de financiële administratie kan men een beter inzicht krijgen in de financiële situatie van de onderneming. Wij bieden een waterdichte, professionele administratie. Met een heldere en duidelijke blik in de financiële gezondheid van de onderneming kunnen er beter en makkelijker beleidsbeslissingen worden genomen.Wij, van Avazo, kunnen u op vele terreinen vakkundig bijstaan. Met onze kennis en ervaring bieden wij naast de financiële administratie advies op maat. Zo komt u nooit onverwacht voor vervelende verrassingen te staan. Voor de verwerking van de financiële administratie kunnen wij u bijstaan in de volgende werkzaamheden:   •  Registratie betalingsverkeer (debiteuren-, crediteuren-, voorraad- en salarisadministratie)   •  Registratie uitgaande en binnenkomende facturen   •  Kruiscontrole betalingsverkeer. Controle bankafschriften en bijbehorende facturen   •  Inzichtelijk maken van kosten en opbrengsten   •  Periodieke BTW aangifte (maandelijks, per kwartaal of per jaar)   •  Kasregistratie (cashflow)   •  Financieel jaarrapportVoor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen of bellen naar: +31 (0)6 - 11 381 213.

Lees meer

Belasting en fiscaal advies


Door een wirwar aan regels en wetten op fiscaal gebied is het voor bedrijven, ZZP’ers en particulieren vaak onduidelijk wat er precies van ze verwacht wordt en waar ze precies op moeten letten. Wij van Avazo kunnen u hierin bijstaan, zowel uitvoerend als adviserend. De praktijk wordt sterk beïnvloed door onder andere jurisprudentie, reparatiewetgeving en ministeriële besluiten. Wij zijn goed op de hoogte op het gebied van de wet- en regelgeving en vertalen deze kennis dan ook in concrete oplossingen. Door onze jarenlange ervaring in deze branche zijn wij de ideale partner voor u en uw bedrijf en komt u achteraf niet voor onvoorziene verrassingen te staan. Duidelijk en helder advies, dat is waar wij voor staan. Met onze kennis en ervaring geven wij advies op maat. Voor het verzorgen van de belasting en het geven van fiscaal advies kunnen wij u bijstaan in de volgende zaken:    • Controle (voorlopige) teruggave en/of aanslagen• Verzorgen correspondentie met de belastingdienst• Nazorg (bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen van u of de fiscus)• Schatting van wat u jaarlijks aan belasting zal moeten betalen• Beroep en bezwaarschriften verzorgenEnkele concrete veel voorkomende werkzaamheden die wij van Avazo u in kunnen ondersteunen, voor zowel bedrijven, ZZP’ers als particulieren is het verzorgen van onder andere; aangifte vennootschapsbelasting, aangifte omzetbelasting, aangifte inkomstenbelasting, aangifte loonbelasting,  aangifte schenkingsrecht en aangifte successierecht.Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen of bellen naar: +31 (0)6 - 11 381 213.

Lees meer

Samenstellen jaarrekening


Voor de belastingaangifte is het voor sommige rechtsvormen wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen. Daarnaast kan de jaarrekening inzicht geven in de financiële gezondheid van de organisatie.  Avazo biedt de ondernemer een helder en duidelijk overzicht van de jaarcijfers met een helder en duidelijk advies hieraan gekoppeld. Zo kijkt Avazo niet alleen naar de cijfers van het afgelopen jaar maar kijkt het ook vooruit naar de toekomst. Een helder en duidelijk advies met betrekking tot de toekomst van het bedrijf en de te nemen stappen. Wij nemen de jaarrekening graag persoonlijk met u door. Ook dragen wij zorg voor de publicatiestukken en het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.De jaarrekening bestaat uit: •  De balans: de ondernemer ziet alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming. Schulden, goederen, uitstaande rekeningen, enz.                     •  De winst- en verliesrekening: een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een onderneming in een jaar tijd. Hiermee kunt u zien of een onderneming winst maakt of verlies lijdt. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken.      Eventueel kunnen we naast uw jaarrekening ook kwartaal- of halfjaarlijkse rapportages aanbieden. Zo bent u altijd op de hoogte van de financiële gezondheid van het bedrijf en kunt u, indien nodig, het beleid hierop aanpassen Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.    Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen of bellen naar: +31 (0)6 - 11 381 213.

Lees meer

Financiele planning


Een goed doordachte financiële planning geeft antwoorden op persoonlijke vraagstukken.  Samen met u kan er een financieel plan worden opgesteld. Samen kijken hoe bepaalde doelen bereikt kunnen worden. Met de analyse van uw huidige financiële situatie en de door u aangegeven doelstellingen kan er een financieel plan worden opgesteld. In dit plan komen concrete oplossingen te staan hoe u de gestelde doelstellingen zo snel mogelijk kunt realiseren. Zo krijgt u een helder beeld van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Als er onverwachte zaken op uw pad komen wordt het financieel plan hierop aangepast. Avazo denkt dan met u mee. U staat er niet alleen voor.Waarom het niet onverstandig is om een financieel plan op te stellen: • U wordt zelfstandig • U wilt (extra) pensioen opbouwen • U ontvangt een gouden handdruk • U gaat scheiden • U ontvangt een erfenisWij zijn gecertificeerd door de Federatie Financieel Planners (FFP). Dit keurmerk staat voor kwaliteit en deskundigheid op het gebied van financiële planning.Wij stellen een rapport voor u samen op basis van uw persoonlijke vragen en wensenpakket. Duidelijke grafieken die duidelijk weergeven welke beslissingen welk effect hebben op uw financiële situatie. Voor nu en in de toekomst. Zo heeft u uitgebreid de tijd en mogelijkheid om in te grijpen, uw beleid aan te passen of te optimaliseren.Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen of bellen naar: +31 (0)6 - 11 381 213.

Lees meer

Fiscale aangiften


Iedere particulier, ZZP’er of ondernemer is verplicht om bepaalde fiscale aangifte in te dienen bij de belastingdienst. Daar komt niemand onderuit. Door de vele regels is er veel onduidelijkheid ontstaan bij het indienen van fiscale aangiftes. Daarnaast volgen veranderingen in de wet- en regelgeving elkaar in hoog tempo op. Daardoor is het niet onverstandig om een specialist hier naar laten te kijken. Avazo kan u hierin bijstaan. Zowel adviserend als uitvoerend. Wij zijn altijd helemaal up-to-date met de wet- en regelgeving bij fiscale aangiftes en vertalen deze kennis dan ook in concrete oplossingen. Wij voorzien u van een helder en duidelijk advies. Om de fiscale aangifte goed te kunnen indienen ligt een goede administratie ten grondslag. Ook hierin kunnen wij van Avazo u van dienst zijn. Een professionele en waterdichte administratie met advies op maat.De bekendste fiscale aangiftes zijn de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Particulieren en ZZP’ers hebben een heffing inkomstenbelasting en ondernemers een heffing vennootschapsbelasting. Maar er is veel meer waar u aan kunt denken. Hieronder vind u enkele voorbeelden.Voorbeelden fiscale aangifte voor particulieren zijn:• Inkomstenbelasting• Voorlopige aanslag• Toeslagen (Huur, Zorg, Kinderopvang en Kind gebonden budget)• Aangiften Erf- en/of schenkingsbelasting• Aangiften in geval van overlijdenVoorbeelden fiscale aangiften voor ondernemers zijn:• ICP; opgaaf intracommunautaire prestaties• Premie ZVW• Loonbelasting• Omzetbelasting• Vennootschapsbelasting• Inkomstenbelasting/Premie VolksverzekeringenVoor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen of bellen naar: +31 (0)6 - 11 381 213.

Lees meer

Salarisadministratie


Een goede salarisadministratie is essentieel voor een onderneming. Voor een onderneming kan dit een lastige en vooral tijdrovende bezigheid zijn. Tijd die u beter kunt besteden aan de bedrijfsvoering. Daarom kunt u de salarisadministratie misschien beter overlaten aan een specialist. Avazo heeft al geruime tijd ervaring met de salarisadministratie voor verschillende ondernemingen, zoals  startende ondernemers, MKB en grote ondernemingen. Voor een onderneming is het essentieel dat de werknemers tevreden zijn. Een correcte en vlotte afhandeling van de salarisadministratie ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast biedt Avazo de onderneming, groot of klein, ook nog branche specifieke oplossingen. Niet elk bedrijf en elke branche is het zelfde en de salarisadministratie dient hierop worden aangepast.Met de salarisadministratie voor uw onderneming kunnen wij u ondersteunen in de volgende werkzaamheden:• Loonmutaties• Loonaangiften• Verstrekken van de loonstroken• Uitbetalen salarissen• Overzicht vaste kosten voor de ondernemingAvazo biedt u niet alleen ondersteuning in de uitvoerende taken met betrekking tot de salarisadministratie maar geeft ook nog advies. Wat in feite net zo belangrijk is. Zo heeft Avazo een brede kennis over de CAO’s en de wijzigingen in het arbeidsrecht. Wat het belangrijkste is; zo komt u niet voor ongewenste verrassingen te staanVoor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen of bellen naar: +31 (0)6 - 11 381 213.

Lees meer

Advisering en begeleiding (startende ondernemers)


Er komt heel wat bij kijken als u een onderneming start. U heeft een visie en u wilt zich onderscheiden. Maar hoe zit het met de financiële wet- en regelgeving rondom de (startende) ondernemer? En net zo belangrijk, welke verplichtingen heeft u na de start. Kortom welke rechtsvorm past het beste bij u.Elke rechtsvorm heeft zijn eigen regels, wetten en verplichtingen. Avazo heeft ruime kennis en ervaring op dit gebied en geeft advies en begeleiding aan (startende) ondernemers. Wij zetten onze kennis en ervaring graag voor u in en voorzien u gedurende het proces van een duidelijk en helder advies.Doordat u een onderneming start zult u, vooral in het begin, vaak tegen nieuwe zaken aanlopen waar u als startende ondernemer nog niet aan hebt gedacht. Het is daarom verstandig om gebruik te maken van een specialist die met een objectieve en heldere blik u kan voorzien van advies en u kan begeleiden in onzekere tijden.Voor het opstarten van uw onderneming kunnen wij u bijstaan in de volgende werkzaamheden:• Inschrijving bij de KvK• Aanvragen van een fiscaal nummer bij de belastingdienst• Opstellen van een ondernemingsplan• Aanvragen van financiering• Administratie, boekhouding en loonadministratieVoor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen of bellen naar: +31 (0)6 - 11 381 213.

Lees meer

Boekhoudpakket snelstart


Als ondernemer wilt u inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. U wilt een waterdichte administratie met een op maat gemaakt boekhoudpakket. Een programma dat gebruiksvriendelijk is, met de laatste ontwikkelingen meegaat en altijd up-to-date is. Waarmee u makkelijk kan boekhouden én kan factureren. Avazo heeft zo’n programma, het boekhoudprogramma ‘snelstart’. Avazo maakt al 20 jaar gebruik van dit programma. Een programma waarmee je makkelijk verschillende financiële overzichten kan opvragen en die helpt met het analyseren van de cijfers en bijdraagt aan het aansturen van de onderneming. Avazo prefered dealer ‘snelstart’Avazo maakt gebruik van het boekhoudprogramma ‘snelstart’ Dit boekhoud programma is betrouwbaar, bedienbaar en betaalbaar. Als prefered dealer is Avazo vooral actief in de regio Eindhoven, Den Bosch en Oss en bieden verschillende ‘snelstart’ pakketten aan voor onder andere bedrijven, ZZP’ers en particulieren.  Iedere onderneming is anders en heeft een eigen manier van werken. Doordat ‘snelstart’ uit verschillende modules bestaat kan er voor iedere onderneming een pakket op maat worden samengesteld. Avazo heeft een offcieel ‘SnelStart’ certificaat ontvangen dat aangeeft dat AVAZO een prefered dealer is en het programma tot in de puntjes beheerst. Voordelen ‘snelstart’  • Hieronder vindt u een beknopte weergave van de voordelen bij het gebruik van het boekhoudprogramma ‘snelstart’.• Het boekhoudprogramma ‘snelstart’ geeft je inzicht, is uitbreidbaar met verschillende modules en automatiseert je boekhouding• Online administratie: u kunt via elke computer met een internetverbinding uw administratie bewerken, ongeacht welke besturingssysteem u gebruikt;• Er worden altijd automatisch back-ups gemaakt; U hoeft de software en updates niet zelf te installeren.Avazo maakt al jaren gebruik van het boekhoudprogramma ‘snelstart’ en weet uit eigen ervaring en uit de ervaringen van zijn klanten die hiermee werken dat dit programma gebruiksvriendelijk is, weinig onderhoud nodig heeft, up-to-date is en dat je nooit belangrijke gegevens verliest door het gebruik van cloudopslag. 

Lees meer

Avazo Administratie & Advies
Osseweg 11
5384 NA Heesch
BTW: NL 150915032 B01
KvK: 17154173


Tel: +31 (0)6 - 11 381 213
Fax: +31 (0)412 - 457392
info@avazo.nl
IBAN: NL49 RABO 0137 1672 61