Financiele administratie


Verwerking van de financiële administratie is meer dan alleen boekhouden. Door het accuraat bijhouden van de financiële administratie kan men een beter inzicht krijgen in de financiële situatie van de onderneming. Wij bieden een waterdichte, professionele administratie. Met een heldere en duidelijke blik in de financiële gezondheid van de onderneming kunnen er beter en makkelijker beleidsbeslissingen worden genomen.Wij, van Avazo, kunnen u op vele terreinen vakkundig bijstaan. Met onze kennis en ervaring bieden wij naast de financiële administratie advies op maat. Zo komt u nooit onverwacht voor vervelende verrassingen te staan. Voor de verwerking van de financiële administratie kunnen wij u bijstaan in de volgende werkzaamheden:   •  Registratie betalingsverkeer (debiteuren-, crediteuren-, voorraad- en salarisadministratie)   •  Registratie uitgaande en binnenkomende facturen   •  Kruiscontrole betalingsverkeer. Controle bankafschriften en bijbehorende facturen   •  Inzichtelijk maken van kosten en opbrengsten   •  Periodieke BTW aangifte (maandelijks, per kwartaal of per jaar)   •  Kasregistratie (cashflow)   •  Financieel jaarrapportVoor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen of bellen naar: +31 (0)6 - 11 381 213.

Lees meer

Belasting en fiscaal advies


Door een wirwar aan regels en wetten op fiscaal gebied is het voor bedrijven, ZZP’ers en particulieren vaak onduidelijk wat er precies van ze verwacht wordt en waar ze precies op moeten letten. Wij van Avazo kunnen u hierin bijstaan, zowel uitvoerend als adviserend. De praktijk wordt sterk beïnvloed door onder andere jurisprudentie, reparatiewetgeving en ministeriële besluiten. Wij zijn goed op de hoogte op het gebied van de wet- en regelgeving en vertalen deze kennis dan ook in concrete oplossingen. Door onze jarenlange ervaring in deze branche zijn wij de ideale partner voor u en uw bedrijf en komt u achteraf niet voor onvoorziene verrassingen te staan. Duidelijk en helder advies, dat is waar wij voor staan. Met onze kennis en ervaring geven wij advies op maat. Voor het verzorgen van de belasting en het geven van fiscaal advies kunnen wij u bijstaan in de volgende zaken:    • Controle (voorlopige) teruggave en/of aanslagen• Verzorgen correspondentie met de belastingdienst• Nazorg (bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen van u of de fiscus)• Schatting van wat u jaarlijks aan belasting zal moeten betalen• Beroep en bezwaarschriften verzorgenEnkele concrete veel voorkomende werkzaamheden die wij van Avazo u in kunnen ondersteunen, voor zowel bedrijven, ZZP’ers als particulieren is het verzorgen van onder andere; aangifte vennootschapsbelasting, aangifte omzetbelasting, aangifte inkomstenbelasting, aangifte loonbelasting,  aangifte schenkingsrecht en aangifte successierecht.Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen of bellen naar: +31 (0)6 - 11 381 213.

Lees meer

Samenstellen jaarrekening


Voor de belastingaangifte is het voor sommige rechtsvormen wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen. Daarnaast kan de jaarrekening inzicht geven in de financiële gezondheid van de organisatie.  Avazo biedt de ondernemer een helder en duidelijk overzicht van de jaarcijfers met een helder en duidelijk advies hieraan gekoppeld. Zo kijkt Avazo niet alleen naar de cijfers van het afgelopen jaar maar kijkt het ook vooruit naar de toekomst. Een helder en duidelijk advies met betrekking tot de toekomst van het bedrijf en de te nemen stappen. Wij nemen de jaarrekening graag persoonlijk met u door. Ook dragen wij zorg voor de publicatiestukken en het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.De jaarrekening bestaat uit: •  De balans: de ondernemer ziet alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming. Schulden, goederen, uitstaande rekeningen, enz.                     •  De winst- en verliesrekening: een overzicht van de inkomsten en uitgaven van een onderneming in een jaar tijd. Hiermee kunt u zien of een onderneming winst maakt of verlies lijdt. Kleine ondernemingen hoeven geen winst- en verliesrekening openbaar te maken.      Eventueel kunnen we naast uw jaarrekening ook kwartaal- of halfjaarlijkse rapportages aanbieden. Zo bent u altijd op de hoogte van de financiële gezondheid van het bedrijf en kunt u, indien nodig, het beleid hierop aanpassen Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.    Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend het contactformulier invullen of bellen naar: +31 (0)6 - 11 381 213.

Lees meer


Avazo; Administratie & Advies

Als ondernemer en als persoon heeft u graag grip op de zaak. U wilt weten wat er speelt en hoe u er financieel voorstaat. Avazo kan u hierin bijstaan. Zo verzorgt Avazo uw boekhouding, administratie en belastingzaken. Snel, duidelijk en zorgvuldig. Wij zorgen voor een waterdichte professionele administratie. Met een heldere blik, verstand van zaken en op een moderne manier. Vernieuwend en toch vertrouwt. Naast de administratie voor bedrijven, ZZP’ers en particulieren, geven wij ook advies. Persoonlijk en betrouwbaar. Met onze kennis en jarenlange ervaring bieden wij ondersteuning en advies op maat. Wij denken graag met u mee.

Iedere onderneming is anders. Iedere rechtsvorm heeft zijn eigen wet- en regelgeving. Wij geven advies op maat. Wij zetten graag onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis in om u van een correct, vakkundig en onafhankelijk advies te voorzien.

Wij zijn oprecht betrokken bij uw onderneming. Als uw sparringpartner en vertrouwenspersoon denken we met u mee en geven we concrete adviezen. Dat is financiële ondersteuning waar u echt wat aan heeft.

Specialisaties Avazo;

  • Verwerken financiële administratie
  • Samenstellen, bespreken jaarrekening
  • Financiële planning
  • Salarisadministratie
  • Belasting en fiscaal advies
  • Advisering en begeleiding (startende ondernemers)
  • Belastingaangifte en fiscale aangifte

Avazo Administratie & Advies
Osseweg 11
5384 NA Heesch
BTW: NL 150915032 B01
KvK: 17154173


Tel: +31 (0)6 - 11 381 213
Fax: +31 (0)412 - 457392
info@avazo.nl
IBAN: NL49 RABO 0137 1672 61